ડાભી રાજેશગુજરાત યુનિવર્સીટી
.સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટી
.હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી
.જુનાગઢ કૃષિ‍ યુનિવર્સીટી
.ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
.યુનિવર્સીટી ગ્રાન્‍ટસ કમિશન
.ગુજરાત માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
.ઓલ ઇન્‍ડીયા કાઉન્‍સીલ ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
.ડાયરેકટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
.રોજગાર સમાચાર
.બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સીટી, વારણસી
.ફીલ્‍મ એન્‍ડ ટેલીવીઝન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ઇન્‍ડીયા, પુને
.મહારાજ સૈયાજીરાવ યુનિવર્સીટી, વડોદરા (એમ.એસ. યુનિવર્સીટી)
.યુનિવર્સીટી ઓફ બોમ્બે, મુંબઇ
.નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન, અમદાવાદ (એન.આઇ.ડી.)
.ઓલ ઇન્‍ડીયા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્‍સ, ન્‍યુ દિલ્‍હી (એ.આઇ.આઇ.એમ.એસ.)
.ઇન્‍ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સાયન્‍સ, બેંગલોર
.મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સીટી
.ઇન્ડીયન ઇ ન્સટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, મુંબઇ (આઇ.આઇ.ટી.)
.નેશનલ કાઉન્‍સીલ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્‍ટ
.નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી (એન.આઇ.એફ.ટી.)
.એન.ડી.ટી. વુમન્‍સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ
.ટાટા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાયન્‍સ, મુંબઇ
.ઇટયુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્‍ડીયા, મુંબઇ
.બિરલા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પીલાની
.ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયા
.ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયક, કલકત્તા (આઇ.સી.ડબ્લ્યુ.એ.આઇ.)
.ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.)
.જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટી, દિલ્‍હી
.અનામલાઇ યુનિવર્સીટી, અનામલાઇનગર
.ઇન્ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ માસ કોમ્‍યુનિકેશન (આઇ.આઇ.એમ.સી.)

SOME OTHER SITE *
ભારત સરકાર ની વેબસાઈટ **


1
.એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા -click here

2.BHEL કરિયર -CLICK HERE

3.IBPS વેબસાઈટ-CLICK HERE

4.DOEACC વેબસાઈટ -CLICK HERE

5.CBSE ઓફીશીયલ  વેબસાઈટ- CLICK HERE

6.CBSE RESULT  વેબસાઈટ -CLICK HERE

7.ESIC  વેબસાઈટ - CLICK HERE

8.ઇન્ડિયન ઓઈલ  વેબસાઈટ - CLICK HERE

9.જવાહર નવોદય વિદ્યાલય  વેબસાઈટ - CLICK HERE

10.કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠન વેબસાઈટ - CLICK HERE

11.ISRO  વેબસાઈટ - CLICK HERE

12. ઇન્ડિયન ઓઈલ વેબસાઈટ - CLICK HERE

13.LIC ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ - CLICK HERE

14.ONGC વેબસાઈટ -CLICK HERE

15.રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ - CLICK HERE

16.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન  મેઈન  વેબસાઈટ -CLICK HERE

17.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન રીઝલ્ટ  વેબસાઈટ - CLICK HERE


18.UPSC(યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિસન )  વેબસાઈટ -CLICK HERE

19.ભારત  સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -CLICK HERE


* ગુજરાત સરકાર ની અગત્ય ની વેબસાઈટ**


1.GPSC(ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિસન ) વેબસાઈટ - CLICK HERE

2.ગુજરાત એજ્યુકેસન ડીપાર્ટમેન્ટ(શિક્ષણ વિભાગ)   વેબસાઈટ - CLICK HERE

3.ESIC  ગુજરાત  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

4.GMDC( ગુજરાત ખનીજ  વિકાસ નિગમ )  વેબસાઈટ - CLICK HERE

5.GSEB(ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ )   વેબસાઈટ - CLICK HERE

6.RRB(રેલ્વે ભરતી બોર્ડ ) અમદાવાદ
  વેબસાઈટ -  CLICK HERE

7.વિદ્યાસહાયક ભરતી 
 વેબસાઈટ - CLICK HERE

8.પંચાયત ગુજરાત 
  વેબસાઈટ - CLICK HERE

9.સર્વ શિક્ષા અભિયાન (SSA) ગુજરાત 
  વેબસાઈટ - CLICK HERE

10.SPIPA(સ્પીપા ) વેબસાઈટ -
CLICK HERE

11.ગુજરાત ગૌણ  સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

12.વન બંધુ કલ્યાણ યોજના 
વેબસાઈટ -CLICK HERE

13. તાલીમ રોજગાર 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

14.મેડીકલ   એડ્મીસન કમિટી 
 વેબસાઈટ -CLICK HERE

15 કંડલા   પોર્ટ  
 વેબસાઈટ - CLICK HERE

16.ગુજરાત  હાઈકોર્ટ  ઓનલાઈન એપ્લીકેસન 
  વેબસાઈટ -CLICK HERE

17.ગુજરાત રાજ્ય   સરકાર  ની 
  વેબસાઈટ -CLICK HERE

18.ગુજરાત સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -
CLICK HERE

                                     IBPS BANK LIST

 1.અલાહાબાદ બેંક-CLICK HERE

2.આન્ધ્ર બેંક  -
CLICK HERE

3.બેંક ઓફ બરોડા -
CLICK HERE

4.
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

5.
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર -CLICK HERE

6.કેનેરા 
બેંક-CLICK HERE

7.સેન્ટ્રલ 
ઓફ ઇન્ડિયા- CLICK HERE

8.કોરપોરેસન બેંક 
CLICK HERE

9. દેના બેંક -
CLICK HERE

10.ઇન્ડિયન બેંક -
CLICK HERE

11.
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક -CLICK HERE

12. ઓરીએન્ટલ 
બેંક ઓફ કોમર્સ -CLICK HERE

13.પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક -
CLICK HERE

14.પંજાબ નેશનલ બેંક -
CLICK HERE

15.સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -
CLICK HERE

16.સિન્ડીકેટ બેંક -
CLICK HERE

17.યુકો બેંક -
CLICK HERE

18.યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -
CLICK HERE

19.યુનાઈટેડ  
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

20. વિજયા બેંક -
CLICK HERE                              ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****
1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here


2.ભાવનગર 
 યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે - click here

3.ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) 
યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

4.સૌરાષ્ટ્ર 
 યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here

5.વીર નર્મદ દક્ષિણ 
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

6.
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે મોબાઈલ  રજિસ્ટ્રેસન માટે -click here


                      ** ગુજરાત ની યુનીવર્સીટીઓ **1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
2.ભાવનગર  યુનીવર્સીટી-click here
3.સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી-click here
4.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
5.આણંદ  કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
6.આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી-click here
7.ગણપત  યુનીવર્સીટી-click here
8.ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ  યુનીવર્સીટી-click here
9.ગુજરાત ટેકનિકલ  યુનીવર્સીટી-click here
10.ગુજરાત વિદ્યાપીઠ -click here
11.ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનીવર્સીટી ગુજરાત  -click here
12.જુનાગઢ કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
13.કચ્છ  યુનીવર્સીટી-click here
14.M.S. યુનીવર્સીટી વડોદરા -click here
15.નવસારી  કૃષિ  યુનીવર્સીટી-click here
16.ઉત્તર ગુજરાત યુનીવર્સીટી પાટણ -click here
17.રક્ષા શક્તિ યુનીવર્સીટી- click here
18.સરદાર પટેલ (S.P .) યુનીવર્સીટી-click here
       ભારત ની જુદી જુદી સેનાઓ ની ભરતી ની વેબસાઈટ 


1.બોર્ડર સિક્યોરીટી ફોર્સ (BSF ) -click here
2.ઇન્ડિયન એરફોર્સ -A .click here  B .click here
3.ઇન્ડિયન આર્મી -click here
4.ઇન્ડિયન  કોસ્ટ ગાર્ડ -click here
5.ઇન્ડો -તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP )-click here
6.નેવી ની ભરતી ની વેબસાઈટ -click here
           ગુજરાતની વીજ કંપનીઓ ની  વેબસાઈટ 1.ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસિટી ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેસન (GETCO)-
click here

2.દક્ષિણ 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (DGVCL )-click here

3.મધ્ય 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (MGVCL )-click here

4.પશ્ચિમ 
 ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(PGVCL )-click here

5.ઉત્તર 
ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(UGVCL )-click here

6.ગુજરાત સ્ટેટ 
 ઈલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેસન લીમીટેડ(GSECL )-click here


ગુજરાત  હાઇ કોટ ની વેબ સાઇટ 


State Board of Technical Examinations Gujarat (TEB)
Education Department - Government of Gujarat
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Boardગુજરાત રાજ્ય પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ 


શાળાઓના કમિશ્નર

શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર

વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત 


http://www.gswan.gov.in/


ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોધ્યોગિકી  સંસ્થા 

ગુજરાત સરકાર 

ખૂસ્બુ ગુજરાત કી  ગુજરાત ના બ્રાન્ડ  એમ્બેસેટર  અમિતાભ  બચ્ચન 

વિડીયો ડાઉનલોડ કરો 


http://www.shreegyan.in/

Career Links


Academics
 • University Grants Commission - www.ugc.ac.in
• Central Board Of Secondary Education - www.cbse.nic.in
• Delhi University - www.du.ac.in
• Jawaharlal Nehru University - www.jnu.ac.in
• National Council for Teacher Education - www.ncte-in.org
• National Council for Educational Research & Training - www.ncert.nic.in
• Ministry of HRD (Education) - www.education.nic.in
Aviation
 • Directorate General of Civil Aviation - www.dgca.nic.in
• IATA training - www.iata.org
• Ministry of Civil Aviation - www.civilaviation.nic.in
• Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi - www.igrua.gov.in
Banking
 • Reserve Bank of India - www.rbi.org.in
• State Bank of India - www.statebankofindia.com
• Panjab National Bank - www.pnbindia.com
• Corporation Bank - www.corpbank.com
Civil - Services
 • Union Public Service Commission - www.upsc.gov.in/
• Staff Selection Commission - ssc.nic.in
• Department of Personal & Training - www.dopt.nic.in
Defence
 • National Defence Academy - www.nda.nic.in
• Indian Army - www.indianarmy.nic.in
• Join Indian Army - www.joinindianarmy.nic.in
• Indian Air Force - www.indianairforce.nic.in
• Indian Navy - www.indiannavy.nic.in
Engineering
 • All India Council of Technical Education - www.aicte.ernet.in
• The Institutions of Engineers (India) - http://www.ieindia.org
• IIT-Kharagpur - www.iitkgp.ac.in
• Bureau of Energy Efficiency - www.bee.gov.in
• Distance Education Council for distance education in Engineering - www.dec.ac.in
• Joint Entrance Examination (Orissa) - www.jeeorissa.com
Finance
 • The Institute Of Chartered Accountant – www.icai.org 
• The Institute Of Company Secretaries of India – www.icsi.edu
• National Stock exchange of India - www.nseindia.com
• Bombay Stock exchange - www.bseindia.com
• Indian Institute of Banking & Finance – www.iibf.org.in
• Indian Institute of Statistical Institute - www.isical.ac.in
Hospitality
 • Incredible India - www.incredibleindia.org
• Ministry of Tourism - www.tourisminindia.com
IT
 • Ministry of IT - www.mit.gov.in
• DOEACC - www.doeacc.edu.in
• Centre For Development of Advance Computing - www.cdac.in 
• Indian Institute of Technology Madras - www.iitm.ac.in
Law
 • Supreme Court of India - www.supremecourtofindia.nic.in
• Ministry of Law & Justice - www.lawmin.nic.in
• National Commission for Women - www.ncw.nic.in
• Central Administrative Tribunal - www.cgat.gov.in
Library Science
 • Raja Rammohun Roy Library foundation - www.rrrlf.nic.in
• National Archives Of India - www.nationalarchives.gov.in
Management
 • Indian Institute of Management, Calcutta - www.iimcal.ac.in
• Indian Institute of Management, Ahmedabad - www.iimahd.ernet.in
Media
 • Indian Institute of Mass Commission - www.iimc.nic.in
• Publications Division - www.publicationsdivision.nic.in
• DoorDarshan - www.ddindia.gov.in/
• Directorate Of Advertising and Visual Publicity - www.davp.nic.in
• Press Information Bureau - www.pib.nic.in
Medicine
 • Ministry of Health & Welfare - www.mohwf.nic.in
• Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) -    www.indianmedicine.nic.in
• National Aids Control Organisation - www.nacoonline.org
• Armed Forces Medical College - www.armedforces.nic.in
Railways
 • Indian Railways - www.indianrail.gov.in
• Indian Railways - www.indianrailways.gov.in
• Ministry of Railways - www.railnet.gov.in
• IRCON - www.ircon.org
• Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. - www.irctc.co.in
Retail
 • Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata - www.iiswbm.edu
• CII Institute of Logistics, Chennai - www.ciilogistics.com
• Gobind Ballabh Pant University - www.gbpuat.ac.in
• Annamalai University - www.annauniv.edu
• Indian Institute of Foreign Trade, - www.iift.edu
Science
 • Jawaharlal Nehru Technological University - www.jntu.ac.in
• IIT Bombay - www.iitb.ac.in
• Mumbai University - www.mu.ac.in
• Indian School of Mines, Dhanbad - www.ismdhanbad.ac.in
• CSIR-UGC (NET) - www.csirhrdg.res.in
• Indian Council of Medical Research, - www.icmr.nic.in
• Birla Institute of Technology, Ranchi - www.bitmesra.ac.in
• Madurai Kamaraj University, Madurai - www.mkudde.org
• Indian Institute of Technology, Kharagpur - www.iitkgp.ernet.in
• Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training - www.cifnet.nic.in
• Bioinformatics Institute of India - www.bioinformaticscentre.org
Science-IPR/PATENTS
 • Patent Office, Govt of India - www.ipindia.nic.in
• Institute of Intellectual Property Studies, Mumbai - www.iips.ac.in
• National Law School of India University, Nagarbhavi - www.nls.ac.in
• Indian Institute of Information Technology, Allahabad (Deemed University) - www.iiita.ac.in
Self Entrepreneurship
 • Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi - www.cmfri.com
• Tata Institute of Social Sciences, Mumbai - www.tiss.edu
• Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training) ADVANCED TRAINING INSTITUTE - http://dget.nic.in/atikanpur
Pharmacy
 • Academy for Clinical Excellence (ACE) - www.aceindia.org
• Institute of Clinical Research (ICRI) - www.icriindia.com 
• Bombay College of Pharmacy - www.bcpindia.org
• Jamia Hamdarad Islamia - www.jmi.ac.in
• National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER). S.A.S. Nagar, Punjab - www.niper.nic.in
• Guru Jambeshwar University, Hisar - www.gju.ernet.in

Picture Gallery

Click here to start typing your text

Click here to start typing your text

 

Click here to start typing your text

Make a free website with Yola